Eind november heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) de definitieve DPIA-lijst gepubliceerd waarop alle verwerkingen staan waarvoor het verplict is een DPIA uit te voeren. Deze lijst heeft de AP afgestemd met de andere privacytoezichthouders in de Europese Unie (EU).

Lees hier het artikel van de AP hierover.

Mocht u vragen hebben over DPIA's en het uitvoeren hiervan, neem dan vrijblijvend contact met ons op.