De AP heeft enkele weken terug een normuitleg gepubliceerd over de interpretatie van het begrip "gerechtvaardigd belang". Het komt er op neer dat er veel vaker toestemming moet worden gevraagd voor de verwerking van persoonsgegevens. De AP slaat de plank hier volgens mij behoorlijk mis. Lees de gedachten en blog van Mark Jansen van DirkZwager advocaten hierover. Heeft hij een punt?